Kiipeilykeskuksen käyttöehdot

 

Kiipeily on laji, jossa on vakavan loukkaantumisen vaara ja jopa kuoleman riski. Varmistu siitä, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot sekä välineet turvalliseen kiipeilyyn. Noudata aina välineistöä ja turvallisuutta koskevia ohjeita ja harjoittele varmistamiseen ja kiipeilyyn liittyviä tekniikoita turvallisissa olosuhteissa.

Helsingin Kiipeilykeskuksen tiloja käytetään aina omalla vastuulla. Helsingin Kiipeilykeskus ei ole vastuussa asiakkaiden virheellisestä toiminnasta johtuvista onnettomuuksista tai henkilökohtaisen omaisuuden katoamisesta/vahingoittumisesta.

 

Varmistustesti ja varmistuskortti:

Halutessasi varmistaa tiloissamme muita kiipeilijöitä, tulee sinun täyttää rekisteröintilomake, olla yli 14-vuotias ja läpäistä varmistustesti.

Yläköysi-varmistustestin sisältö:

 • Köyden solmiminen valjaisiin
 • Valjaiden pukeminen
 • Kiipeilijän varmistaminen yläköydessä passiivisella varmistusvälineellä (atc tai vastaava)
 • Hyväksytty testi oikeuttaa varmistamaan toista kiipeilijää yläköydessä

Lead-varmistustestin sisältö:

 • Liidaajan varmistaminen passiivisella varmistusvälineellä (atc tai vastaava)
 • Lead-kiipeäminen, klippaaminen ja hyppääminen viimeisimmän jatkon varaan
 • Hyväksytty testi oikeuttaa liidaamaan ja varmistamaan liidaajaa

Edellä mainitut taidot tulee testin suorittajalla olla etukäteen hallussa ja niitä ei opetella/opeteta tiloissamme kurssien ulkopuolella. Varmistustestien sisällöstä laajemmin tietoa henkilökunnalta.

Läpäistyäsi testin myönnämme sinulle kansallisen varmistuskortin, joka tulee roikkua valjaissa näkyvillä kiipeilyhallissa ollessasi. Kortti antaa haltijalleen oikeuden itsenäisesti varmistaa tiloissamme toista kiipeilijää ilman ohjaajan läsnäoloa.

Kortin haltija voi tuoda tiloihin kokemattomia kiipeilijöitä ja varmistaa heitä. Näiltä kiipeilijöiltä ei tällöin vaadita perustaitoja, vaan kortin haltija vastaa heidän turvallisuudestaan varmistaessaan heitä. Kiipeilykurssin (alkeiskurssi, liidikurssi) käyneet henkilöt voivat varmistaa kokemattomia kiipeilijöitä myös harjoituskuukautensa aikana. Tällöin kurssin käynyt henkilö on vastuussa tiloihin tuomistaan kiipeilijöistä ja heidän turvallisuudestaan.

 

Yleistä:

Aloittelijoiden opettaminen tiloissamme on ehdottomasti kiellettyä. Helsingin Kiipeilykeskuksessa ohjaajina ja kouluttajina voivat toimia vain Helsingin Kiipeilykeskuksen valtuuttamat ohjaajat. Jos haluat ystäviesi oppivan turvallisen kiipeilyn alkeet, ohjaa heidät alkeiskurssille.

Alle 14-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee olla ohjatussa ryhmässä tai täysi-ikäisen valvojan vastuulla. 14-17-vuotiaiden kiipeilijöiden tulee varmistustestin suorittamisen lisäksi saada myös vanhempiensa tai holhoojiensa hyväksyntä itsenäiseen kiipeilyyn. Yli 14-vuotiaat voivat käyttää omatoimisesti vanhempiensa luvalla itsevarmistavia Trublue-laitteita myös ilman varmistuskorttia.

Lasten tuominen tiloihin on sallittua. Lapsia varten on kuitenkin aina oltava vastuullinen valvoja, joka tiedottaa lapsia vaaroista sekä valvoo heitä. Yksi aikuinen voi tuoda maksimissaan 3 alaikäistä valvottavaa. Kiipeilykeskus voi kieltää lasten tuomisen tiloihin, jos katsoo tämän aiheuttavan vaaratilanteita.

Henkilökunnalla on oikeus antaa varoitus vaarallista toimintaa harjoittavalle kiipeilijälle tai varmistajalle. Varoituksesta piittaamattomuus voi johtaa porttikieltoon.

Asiakkailla on oikeus ja velvollisuus puuttua selkeästi vaaralliseen toimintaan tai kutsua vaaratilanteissa HKK:n henkilökunta paikalle.

Kaikki käytettävät kiipeilyvarusteet tulee olla UIAA: n hyväksymiä.

Kiipeily sallittu vain kiipeilykengillä, ei lenkkareilla, sukilla tai avojaloin.

Valmiita yläköysiä ei saa irrottaa miltään reitiltä.

Kiipeilijöiden tulee olla tietoisia, että otteet voivat pyöriä tai pahimmassa tapauksessa murtua. Älä koskaan seiso suoraan kiipeilijän alla. Otteen ollessa löysällä tai murtunut, ilmoitathan asiasta henkilökunnalle. Otteita tai muita seinän rakenteita ei saa käsitellä.

Ilmoita aina henkilökunnalle mahdollisista sairauksista, jotka voivat vaikuttaa tajunnan tilaasi.

Päihtyneenä ei saa kiivetä tai varmistaa.

Henkilöstöllä on oikeus poistaa asiakas Kiipeilykeskuksen tiloista, jos asiakkaan käyttäytyminen sitä vaatii. Henkilökunta voi asettaa asiakkaita porttikieltoon tilanteen sitä vaatiessa.

Asiakkaita pyydetään selvittämään hätäuloskäyntien sijainti ja tutustumaan turvallisuusohjeisiin hätätilanteen varalta.

 

Varmistaminen:

Varmistuslaitteena käytetään Atc:tä, Grigriä tai muuta varmistamiseen tarkoitettua välinettä.
Laskeutumiskahdeksikko ei ole varmistuslaite.

Grigrin käyttäjien tulee perehtyä laitteen käyttöohjeisiin erityisellä huolella ja ymmärtää laitteen toimintaperiaate.

Köyden tulee aina olla riittävän kireällä, jotta maahan putoamisen vaaraa ei synny.

Varmistaminen istualtaan tai maaten on kielletty.

Älä koskaan seiso suoraan kiipeilijän alla. Ylhäältä voi tippua esim. kiipeilyväline tai murtunut ote.

Niille, joilla on sairauksia, jotka vaikuttavat tajunnan tilaan tai koordinaatiokykyyn, suosittelemme varmistusvälineeksi puoliautomaattista, lukittuvaa laitetta.

 

Kiipeily:

Kiipeiltäessä korkealla, on aina käytettävä köyttä. Kiipeily ilman varmistusta (sooloilu) on EHDOTTOMASTI KIELLETTY. Älä irrota itseäsi köydestä missään vaiheessa kiivetessäsi.

Kiivetessä köysi tulee sitoa suoraan valjaisiin hyväksytyllä solmulla, kuten tupla-kahdeksikkosolmulla tai paalusolmulla, joka on päätetty tuplakalastajasolmulla. Sulkurenkaan käyttö kiipeilijän kiinnityksessä on kielletty.

Liidatessa kaikki reitillä olevat jatkot (välivarmistukset) tulee käyttää ja kiinnittää köysi niihin järjestyksessä. Jos reitti ei ole suoraviivainen, on köysi kiinnitettävä mahdollisimman suoraan linjaan.

Liidaajan jättäessä oman köytensä yläköydeksi, on ylhäällä oltava vähintään kaksi itsenäistä kiinnityspistettä (esim. jatkot).

Poistettaessa omia jatkoja seinästä on ylhäällä oltava kaksi köyteen kiinnitettyä pistettä (jokaisessa linjassa on vähintään kaksi kiinteää jatkoa/sulkurengasta).

Tarkistakaa liidatessanne, että köysi on riittävän pitkä ja riittää myös kiipeilijän laskemiseen seinältä.

Kun kiipeät alaköydellä, käytä omaa köyttäsi. Valmiiden yläköysien käyttäminen liidaukseen on ehdottomasti kiellettyä.

 

Boulderointi:

Boulderoimalla voi kiivetä jalat  n. 2-3 metrin korkeudella. Varmista aina turvallinen putoaminen alla olevalle patjalle.

Ilman valjaita (loukkaantumisriski).

Boulderointitila ei ole lasten leikkipaikka. Huolehdithan nuorten kiipeilijöiden turvallisuudesta.

Bouldertilan seinien päälle kiipeäminen, eli toppaaminen, on kielletty.

VARO PUTOAVAA KIIPEILIJÄÄ.

 

Itsevarmistavat laitteet:

Trublue-laitteita voi käyttää vanhempien luvalla omatoimisesti vain 14 vuotta täyttänyt. Kaikki alle 14-vuotiaat käyttävät laitteita joko vanhempien tai ohjaajan valvonnassa.

Laite kiinnitetään valjaiden varmistuslenkkiin siinä olevalla pikalukollisella sulkurenkaalla, jonka portin kiinnitys on aina tarkistettava ennen kiipeilyn aloittamista.

Älä koskaan seiso laitetta käyttävän kiipeilijän alapuolella.

 

Viihtyvyys:

Irtomagnesiumin käyttö on kiellettyä. Syynä ovat terveyshaitat niin työntekijöillä kuin kiipeilijöilläkin. Käyttäessäsi mankkapalloa, ehkäiset magnesiumin leviämistä hengitysilmaan.

Paljain jaloin kulkeminen kiipeilyhallissa ja käytävillä on kiellettyä jalkasienen leviämisriskin takia.

Noudattakaa seinillä hyviä tapoja ja huomioikaa myös toiset.

Helsingissä 3.2.2021.

 

Helsingin Kiipeilykeskus pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Päivitetyt käyttöehdot ovat esillä kiipeilytiloissa. Asiakkaan velvollisuus on seurata mahdollisia muutoksia näissä ehdoissa ollakseen tietoisia niiden sisällöstä.

 


 

 

Terms and conditions

 

Climbing is an activity with severe risk of injury and even death. Make sure that you have adequate skills, knowledge and equipment for climbing safely. Always follow the instructions concerning the equipment and safety. Practise the techniques relating to belaying and climbing in safe circumstances. The premises of the Helsinki Climbing Centre (HCC) are to be used at your own risk. HCC is not responsible for any accidents caused by customers’ faulty action or loss / damage of personal property.

 

Belaying test and belaying card:

If you want to belay other climbers at out premises, you will need to fill in a registration form, be over 14 years old and pass a belaying test.

Top rope belaying test:

 • Tying rope to the harness
 • Putting on the harness
 • Top rope belaying a climber with a passive belaying device (atc or similar device)
 • Passing the test gives you right to top rope belay other climbers

Lead belaying test:

 • Belaying a lead climber with a passive belaying device (atc or similar device)
 • Lead climbing, clipping and taking a fall (last quickdraw below waist)
 • Passing the test gives you right to lead climb and belay a lead climber

The skills that are required in the belaying test must be acquired beforehand, and shall not be learnt/taught at our premises outside of climbing classes. The staff will gladly give you more information about the belaying tests if needed.

After passing the belaying test, we will grant you the national belaying card, which must be attached to your harness and remain visible whenever belaying at HCC.

The belaying card gives you permission to belay a climber without the presence of a climbing instructor or a member of staff. A person with a belaying card can bring new or inexperienced climbers with them and belay them. Basic skills are not required from these new or inexperienced climbers, as the card owner is responsible for their safety when belaying them. People who have attended a climbing course (top rope or lead) can also belay new climbers during their training period. During that time they are responsible for those people and the safety of those who they have brought to the premises.

 

General:

Teaching new or inexperienced climbers at our premises is strictly forbidden. Only instructors authorised by HCC can act as instructors at the premises of HCC.

Under 14 year olds shall climb either in a supervised group, or under their parent´s or guardian´s supervision. 14 – 17 year olds must have their parent´s or guardian’s approval for using the premises even after passing the belaying test. Over 14 year olds can use the Trublue auto belay devices without a belaying card, but they must still have their parent´s or guardian´s approval for using the premises.

Bringing children into our premises is allowed. There must always be a responsible adult/guardian who will oversee and inform children about the risks and dangers of climbing. One adult can bring a maximum of 3 children with them. HCC can prohibit from bringing children into the premises if they are causing any danger.

Staff has the right to give a warning to customers behaving dangerously. Neglecting the warning can lead to being banned from the premises.

Customers have the right and duty to interfere in dangerous behaviour or inform the personnel of HCC.

Use only climbing equipment approved by UIAA.

Climbing is allowed only with proper climbing shoes, not with trainers, socks or bare feet.

Top ropes must not be pulled out from any route.

Climbers should be aware that the climbing holds may spin or break. Never stand directly under a climber. When a hold has a loose screw, inform the personnel immediately. Holds or other components of the wall must not be handled.

Please inform the staff of any medical conditions that may affect your climbing or belaying.

Climbing under the influence of alcohol or drugs is forbidden.

The personnel has the right to remove customers from HCC’s premises, if the customer behaves in such a manner. The management can forbid the customer from entering the premises of HCC, if necessary.

Please find out the location of the emergency exits and acquaint yourself with the safety instructions in case of an emergency.

 

Belaying:

For belaying, use an ATC, a GRIGRI or another device that is especially designed for belaying. The figure 8 decender is not a belaying device.

Before using a GRIGRI, read the device’s manual carefully.

The rope shall always be tight enough so there is no danger of falling down.

Belaying in a sitting or lying position is forbidden.

Never stand directly under a climber. For example a climbing device or a broken hold can fall down.

For persons who have medical conditions which could disturb their consciusness or coordination, we recommend a semi-automatic locking device for belaying.

 

Climbing:

When climbing high, always use a rope to protect you. Climbing without a rope (soloing) is ABSOLUTELY FORBIDDEN. Do not untie yourself from the rope at any stage during climbing.

When climbing, tie yourself directly to the harness with an appropriate knot, such as the figure-eight-knot or the bowline-knot, completed with a double-fisherman-knot. Use of a carabiner for this routine is forbidden.

When lead climbing, all quickdraws that are on the route must be used and clipped in order. If the route is not direct, the rope must be clipped into as direct a line as possible.

When a leader leaves their rope for top roping, the rope must be attached in at least two individual points (for example two quickdraws).

When removing one’s own quickdraws from a route, there must be two points attached to the rope  (in every line there is at least two individual quickdraws)

Before lead climbing, always check that the rope is long enough for lowering a climber.

When lead climbing, use your own rope. Using fixed top ropes for lead climbing is forbidden.

 

Bouldering:

In the bouldering area you can climb with your feet 2-3 metres off the ground. Always secure a safe landing to a mattress.

Do not use a harness when bouldering (risk of injury).

The bouldering area is not a playground for children. Please make sure the young climbers remain safe.

Climbing on top of the bouldering walls, topping, is forbidden.

WATCH OUT FOR A FALLING CLIMBER.

 

Auto belay devices:

Trublue auto belay devices can be used by persons of 14 years old or over. All persons under 14 years old must use these devices under the supervision of their parent or guardian.

The device is attached to the belay loop of the harness with an auto locking carabiner. Always check the gate of the carabiner before climbing.

Never stand directly under a climber who is using the device.

 

General rules so that everyone is happy:

Use of chalk powder is forbidden due to its health hazards for staff and other climbers. When using a magnesium ball, you prevent spreading magnesium into air.

Walking with bare feet in the climbing halls is forbidden due to the risk of spreading athlete’s foot.

Please, always follow good manners and be polite to others.

At Helsinki 3.2.2021

 

HCC retains the right to change these conditions. Updated conditions can be seen on the notice board of the climbing centre. It is the customer´s responsibility to follow the possible changes in these conditions and be aware of the content of the conditions.

 


 

Verkkokaupan käyttöehdot

Verkkokaupan käyttöehtoihin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä!

Verkkokaupan käyttöehdot